górny śląsk               zjednoczenie            dolny śląsk

ZJEDNOCZENIE KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKRĘG ŚLĄSKI Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU
 Władze Okręgu    Bractwa Okręgu    Do pobrania   Galeria   Zaproszenia    Kontakt    Strona główna 


  Nasz adres:
    41-909 Bytom
      ul. Świętochłowicka 3A/2
     okreg@kurkowe.pl
     www.okreg-slaski.kurkowe.pl

  Adres do korespondencji:
     ZKBS RP Okręg Śląski
     43-200 Pszczyna
     Skr.Poczt. 95

  Konto bankowe:
    WBK nr: 87 1090 1476
    0000 0001 0898 5986

 NIP: 778-13-75-648

  Redakcja strony
     Roman Pająk
     redakcja@kurkowe.pl  Zjednoczenie KBS RP:
  www.bractwakurkowe.com.pl

  KBS w Europie:
  www.egs-schuetzen.com
  egs

HISTORIA OKRĘGU ŚLĄSKIEGOOkręg Śląski Zjednoczenia KBS RP jest aktualnie jednym z 9 Okręgów Zjednoczenia obejmujących teren Dolnego i Górnego Śląska. Historycznie początków tego okręgu upatrywać można w powołaniu w roku 1849 Górnośląskiego Związku Strzeleckiego (Oberschlesischer Schutzenbund), ale właściwy Okręg Śląski Bractw Kurkowych powołał do życia II Zjazd Delegatów Zjednoczenia Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polski obradujący w Poznaniu od 30 sierpnia do 4 września 1924r. W roku 1939 członkami Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej było 7 bractw kurkowych, a siedzibą Okręgu był Mikołów.
Pierwsze powojenne zebranie założycielskie mające na celu powołanie Okręgu Śląskiego ZKBS RP, odbyło się 9 września 1994 r. w Rudzie Śląskiej. W spotkaniu udział wzięli :
  • Z Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego - Ireneusz Dobrowolski, Aleksander Steinhoff, Stanisław Dobrowolski
  • Z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie - Władysław Frydel, Bolesław Staniak
  • Z Bractwa Kurkowego Miasta Ruda Śląska - Henryk Kunik, Leszek Procki
  • Z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach - Janusz Koper.

Zebrani zaproponowali na siedzibę Okręgu Śląskiego miasto Bytom i postanowili dokonać czynności organizacyjnych niezbędnych do formalnego powołania Okręgu.
Po sporządzeniu wymaganych statutem ZKBS RP dokumentów zwołano w Rudzie Śląskiej zebranie na którym 19 kwietnia 1995 roku  spotkały się zarządy bractw Bytomia, Rudy Śląskiej, Pszczyny, Żor i Wrocławia, by po 56-letniej przerwie powołać do życia Okręg Śląski ZKBS RP. Wybrano wówczas władze Okręgu na których czele stanął Hetman Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego - Ireneusz Dobrowolski.
Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia KBS RP, obradujący w dniach 29-30 kwietnia 1995 r. w Starogardzie Gdańskim dokonał zatwierdzenia uchwał i składu władz Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

źródło - Wykipedia

Statut Okręgu Śląskiego z 1931 roku - do pobraniaPOCZET KRÓLÓW KURKOWYCH OKRĘGU ŚLĄSKIEGO
ROK IMIE I NAZWISKO BRACTWO
2015 Jacek MIKOŁAJCZYK Strzeleckie Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice
2014 Zbigniew WINIATORSKI Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach
2013 Roman BARAN Bractwo Strzeleckie w Głogówku
2012 Bartosz BŁASIŃSKI Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia
2011 Bogdan CZAPIGA Bractwo Kurkowe Miasta Wrocław „HUSARZ”
2010 Artur PIĘTUCH Bractwo Kurkowe Miasta Wrocław „HUSARZ”
2009 Piotr KUREK Bractwo Kurkowe Miasta Rybnik
2008 Jacek WICHER Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach
2007 Marian JERUZAL Strzeleckie Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice
2006 Zbigniew WINIATORSKI Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach
2005 Jacek WICHER Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach
2004 Andrzej NIKIEL Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie
2003 Władysław FRYDEL Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie
2002 Bogusław GRYTA Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach
2001 Władysław FRYDEL Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie
2000 Jerzy STANIAK Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie
1999 Jerzy STANIAK Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie
1998 Bogusław GRYTA Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach
1997 Andrzej EKIELSKI Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska1935 Philip THOMALLA
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach
1931 Teodor PREISSNER Królewska Huta
1929 Max KOLONKO Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach
1926 Aleksander WYCISŁO Bractwo Strzeleckie Mikołów

Poczet opracowali: Artur Piętuch,  Leszek Kowalczyk,  Roman Pająk.